18/12/23
Duurzaam-ondernemen.nl

Energiemaatschappij NextEnergy lanceert eerste slimme thuisbatterij

Vandaag lanceert energiemaatschappij NextEnergy de eerste slimme thuisbatterij die via een app direct is gekoppeld aan haar dynamische energiecontract. Op deze manier kunnen consumenten automatisch meedoen op de onbalansmarkt en het financiële speelveld van het stroomnet. Met eerder gelanceerde thuisbatterijen konden consumenten met enkel de vooraf bekende tarieven hun batterij vullen. Nog niet met de actuele, real-time, tarieven op de onbalansmarkt.

De directe koppeling tussen de slimme thuisbatterij en een dynamisch energiecontract zorgt ervoor dat energie automatisch wordt opgeslagen wanneer er een hoog energie-aanbod is. Denk hierbij aan momenten dat de zon schijnt en/of het hard waait. Wanneer het energie-aanbod laag is, kan de consument zijn eigen energie vanuit de batterij verbruiken. Als de consument deze energie niet gebruikt, kan de thuisbatterij automatisch stroom terug leveren, en verkopen, aan het net. De consument handelt hiermee automatisch met actuele energietarieven. Daarnaast worden consumenten op deze manier minder afhankelijk van het stroomnet.

Zonnepaneeleigenaren

Voor consumenten met zonnepanelen kan de koppeling van een thuisbatterij met een dynamisch energiecontract een extra toegevoegde waarde hebben. De salderingsregeling waar zonnepaneeleigenaren nu nog voordeel uit halen, wordt jaarlijks minder en zal gaan verdwijnen. Met de koppeling van een thuisbatterij met een dynamisch contract kan de opgewekte energie automatisch opgeslagen worden en vervolgens verbruikt of verkocht worden tijdens dure momenten op het stroomnet.

Thuisbatterijen als collectief

Het uiteindelijke doel van de energiemaatschappij is om samen met haar klanten een batterijcollectief te vormen. Het collectief gaat op basis van de aansturing van NextEnergy bijdragen aan het balanceren van het overvolle stroomnet. Met veel batterijen samen kan er een aanzienlijk verschil gemaakt worden op het overvolle stroomnet.

Regie terug over energie

“Het ACM adviseerde kortgeleden nog om een vast energiecontract af te sluiten, wat vreemd is in een tijd waarin je op piekmomenten zelfs geld kunt verdienen als je energie gebruikt. Daarnaast zie je dat bepaalde energiemaatschappijen consumenten extra laten betalen voor het opwekken van groene stroom via zonnepanelen. Beide zaken dragen niet bij aan het oplossen van het energiemanagementprobleem waar we met zijn allen voor staan. We willen met de lancering van de thuisbatterij dan ook bijdragen aan het oplossen van de problematiek rond het stroomnet en de regie over energie teruggeven aan de consument,” geeft CEO Gijs Wubbe van NextEnergy aan.

De slimme thuisbatterij in capaciteit en vermogen

De verschillende slimme batterijen kunnen tussen de 5kWh en de 30kWh opslaan. Daarnaast zit er ook nog verschil in de modellen op het gebied van het vermogen van de batterijen. Dit ligt tussen de 3 kW en 5 kW. Hoe hoger het vermogen, des te meer stroom het tegelijkertijd kan leveren aan een huishouden.

Rekensom slimme thuisbatterij

Dynamische tarieven gaan uit van de uurtarieven die een dag van tevoren bekend worden. Afgelopen jaar waren 390 momenten rendabel om slim te laden op basis van deze tarieven. Het gemiddelde rendement is 12 eurocent per kWh. Een 10kWh thuisbatterij kan ongeveer 3.900 kWh verhandelen per jaar. Door op deze manier te laden zorgt dit voor een rendement van 468 euro per jaar.

Hiernaast kan de slimme thuisbatterij ook handelen op de onbalansmarkt. Dit zijn actuele tarieven, in plaats van de tarieven die een dag van tevoren bekend worden gemaakt. Wanneer er alleen gekeken wordt naar de grote prijsverschillen in de onbalansmarkt, waren er in het afgelopen jaar 969 momenten waar stroom gemiddeld 90 eurocent per kWh op kon leveren voor de gebruiker. Met een 10 kWh thuisbatterij is er de mogelijkheid om 1.090,12 euro rendement te behalen. Dit rendement kan echter alleen gerealiseerd worden als voldoende energie beschikbaar is en er nog genoeg ruimte is in de batterij. Vanuit een analyse van NextEnergy kan een Nederlands huishouden met een thuisbatterij ongeveer 55 procent van dit rendement potentieel behalen. Dit komt neer om ongeveer 600 euro per jaar.

Over NextEnergy

NextEnergy is een dynamische energieleverancier gevestigd in Utrecht. Zij bedienen tienduizenden klanten met ruim honderd medewerkers. De organisatie heeft een sterke focus op slimme techniek. Door het verbeteren van energiesystemen en processen richten zij zich op de volgende fase van de energietransitie: het slim aansturen van apparatuur op gunstige tijden. De missie van NextEnergy is de energietransitie afmaken binnen ieder huishouden.

Bron:
Duurzaam-ondernemen.nl
Lees het artikel