Uitleg prijsopbouw

EAN-code

De EAN-code is het identificatienummer van uw meter. Elke meter aangesloten op het
elektriciteits- of aardgasnet heeft zo’n uniek nummer van 18 cijfers.

Inkoopprijzen

Dit is de ingeschatte gemiddelde inkoopprijs, van toepassing voor het komende jaar.

Inkoopvergoeding

Dit is een variabele vergoeding voor extra energie-gerelateerde inkoopkosten (waaronder programmaverantwoordelijkheid, onbalans, landelijk transport van gas, vergroening in de vorm van GVO’s en CO2-compensatie, risico’s en handelingskosten derden). Deze vergoeding wordt jaarlijks herijkt o.b.v. de werkelijke kosten. Hierover wordt geen marge gerekend.

Vaste leveringskosten

Dit is de vaste vergoeding die we maandelijks rekenen ter dekking van onze
dienstverleningskosten (zie ook website).

Netbeheerkosten

De netbeheerkosten worden jaarlijks bepaald door de netbeheerder en zijn de kosten
voor gebruik, onderhoud en beheer van de netten. Deze tarieven zijn voor alle
energieleveranciers gelijk. De netbeheerderkosten variëren in functie van uw woonplaats en blijven ongewijzigd bij de overstap naar een andere leverancier.

Overheidsheffingen

Deze bestaan uit Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie.

Vermindering energiebelasting

Dit is een vast bedrag dat je terugkrijgt van de overheid. Dit ontvang je als je
leveringsadres bestemd is om te wonen, werken of een andere verblijfsfunctie heeft.

Variabele of vaste kosten

Dit zijn de kosten waarbij in het overzicht een prijs per eenheid (EUR/kWh of EUR/m³)
staat. Deze geven inzicht in je besparingspotentieel, want je ziet wat het je oplevert als je een kWh of kuub minder afneemt. Alle overige kosten zijn vast en (helaas) niet
beïnvloedbaar door je verbruik

jouw bestelling

Product Name
Option 1
-
+
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
$0
Totaal
0
Alle kosten worden pas achteraf in rekening gebracht na een succesvolle installatie.
Bestellen