19/1/2023
Over NextEnergy

Hoe wordt mijn energierekening opgebouwd?

Bij het lezen van je energierekening kom je allerlei termen tegen. In dit artikel leggen wij aan de hand van een voorbeeldrekening de verschillende termen aan je uit.

Laten we bij het begin beginnen.

Maandelijks ontvang je van ons een termijnnota op basis van je verwachte jaarlijkse verbruik. Je werkelijk energieverbruik wordt aan het einde van het contractjaar verrekend met je termijnbedrag. Afhankelijk van of je energieverbruik hoger of juist lager uitvalt dan verwacht, betaal je aan het eind van het contractjaar bij of krijg je geld terug.

De eerste termijnnota

Deze nota is anders dan de andere termijnnota’s die je van ons zal ontvangen. Dat komt omdat de startdatum van je contract bepaalt hoe hoog je eerste nota is.

Bijvoorbeeld: De levering is gestart op de 10e van de maand. Op basis van de resterende dagen van de maand rekenen wij een passend maandbedrag voor je uit. In dit geval voor de resterende 20 dagen van de maand.

Wanneer jouw normale termijnbedrag € 150,- bedraagt zal uit dit voorbeeld jouw eerste termijnnota € 100,-  zijn. Je hebt namelijk niet de hele maand energie van ons gekregen.

Over jouw energierekening

Aan het eind van elk contractjaar stuurt NextEnergy jouw persoonlijke jaarafrekening naar je op. Op deze jaarafrekening, ook wel jaarnota genoemd, staat het totale verbruik en kosten die je aan energie hebt gemaakt. Energieleveranciers baseren het nieuwe termijnbedrag voor het volgende jaar op je gemiddelde verbruik.  


Elke maand betaal je een voorschot op basis van je verwachte eindverbruik, ook wel het termijnbedrag genoemd. Je werkelijk energieverbruik wordt aan het einde van het contractjaar verrekend met je termijnbedrag. Afhankelijk van of je energieverbruik hoger of juist lager uitvalt dan verwacht, betaal je aan het eind van het contractjaar bij of krijg je geld terug.

Opbouw van de energierekening

De energierekening bestaat, ongeacht je energieleverancier, doorgaans uit ongeveer dezelfde posten.

Opbouw van je energierekening bij NextEnergy

1. Te ontvangen / Te betalen

Dit is het totaalbedrag van Mijn verbruik min reeds betaalde voorschotten in de eindafrekening.  

Je termijnbedrag is een schatting van je totale verbruik, en het komt maar zelden exact overeen met je werkelijke verbruik. Als je meer verbruikt hebt dan verwacht, betaal je bij. Heb je minder verbruikt, dan krijg je juist geld terug.

2. Mijn verbruik

Dit is het overzicht van je totale afname aan energie. Stroom betaal je per kWh en gas per m³.  

3. Kostenverdeling

Door de verbruiksaantallen te vermenigvuldigen met de geldende tarieven voor gas en stroom kom je bij de bedragen uit onder het kopje Kostenverdeling. Deze bedragen worden zowel exclusief als inclusief BTW (21%) getoond.

Verderop in dit artikel vertellen we je meer over de opbouw van de stroom- en gasprijs. De specificatie van deze kosten is ook terug te vinden op je rekening.

Stroom-kostenverdeling NextEnergy energierekening

4. Leveringskosten

Een dynamisch energiecontract bij NextEnergy maakt het mogelijk om stroom af te nemen tegen actuele beursprijzen + inkoopvergoeding. De beursprijzen worden per uur vastgesteld voor stroom. De inkoopvergoeding wordt per kWh gerekend en dekt de kosten voor het inkopen.

5. Terugleveringskosten (Bij zonnepanelen en/of thuisbatterij)

Hier staat vermeld hoeveel kWh en tegen welke prijs je energie teruggeleverd hebt aan de energieleverancier. Dat is alleen mogelijk als je zonnepanelen of een thuisbatterij hebt. Het overschot aan energie dat je opwekt kan je terugleveren. We verrekenen per uur en salderen op jaarbasis.

6. Energiebelasting

Over iedere kWh stroom betaal je energiebelasting. Je energieleverancier draagt dit af aan de overheid.  

  • Zones: Onder het energiebelastingstelsel hanteert de overheid verschillende tarieven, afhankelijk van de zone waarin je verbruik valt. Bijvoorbeeld: Tot 10.000 kWh stroomverbruik valt onder zone 1.  
  • Vermindering energiebelasting: Elk huishouden in Nederland krijgt een vaste korting op de energiebelasting. In 2023 is dit € 597. Je krijgt dit omdat de overheid een deel van het energieverbruik als basisbehoefte ziet. Enige voorwaarde is dat je adres een verblijfsfunctie heeft. Huizen en kantoren hebben dit, maar garages en volkstuinen niet.  

7. Netbeheerkosten  

Ook wel ‘netwerkkosten’ genoemd. Je energieleverancier staat dit bedrag af aan de netbeheerder. Hiermee word je aansluiting, het onderhoud aan het energienet, transport van energie en de huur van meters in je meterkast betaald. De kosten kunnen per regio verschillen.

8. Abonnementskosten (Vaste leveringskosten)

NextEnergy rekent een vast bedrag per maand van €5,99 voor stroom en €5,99 voor gas (incl. BTW).  Hiervan betalen wij ons personeel en zetten wij ons in voor meer innovatie in de energiemarkt.  

Gas-kostenverdeling energierekening NextEnergy

9. Leveringskosten

Een dynamisch energiecontract bij NextEnergy maakt het mogelijk om gas af te nemen tegen actuele beursprijzen + inkoopvergoeding. De beursprijzen worden per dag vastgesteld voor gas.  De inkoopvergoeding is per m3 en dekt variabele kosten voor het inkopen en is vast per m3.  

10. Energiebelasting

Over iedere m³ gas betaal je energiebelasting. Je energieleverancier draagt dit af aan de overheid.

11. Netbeheerkosten  

Ook wel ‘netwerkkosten’ genoemd. Je energieleverancier staat dit bedrag af aan de netbeheerder. Hiermee wordt je aansluiting, het onderhoud aan het energienet, transport van energie en de huur van meters in je meterkast betaald. De kosten kunnen per regio verschillen.

12. Abonnementskosten (Vaste leveringskosten)

NextEnergy rekent een vast bedrag per maand van €5,99 voor elektriciteit en €5,99 voor gas (incl. BTW). Zie ook punt 8 in dit artikel.

Vriendenkorting ontvangen

Zijn jouw vrienden of familie nog niet slim bezig? Bij NextEnergy kan je ook vriendenkorting ontvangen. In de app vind je jouw persoonlijke code. Deel deze code met vrienden, waarna zij deze code kunnen gebruiken bij hun overstap. Na een succesvolle overstap krijgen jullie allebei €50 korting op jullie eerstvolgende jaarnota van NextEnergy! Je kan hier tot wel vijf keer van profiteren, voor €250 korting in totaal.

Prijsopbouw bij NextEnergy

Zoals je hierboven hebt kunnen lezen wordt de prijs van energie opgebouwd uit een aantal posten. Een aantal hiervan zijn gebruiksafhankelijk (variabel - per kWh of per m³) en een aantal gebruiksonafhankelijk (vast - per dag of per maand).

Een belangrijk voordeel dat ons prijsmodel biedt ten opzichte van een traditioneel energiecontract is dat er geen risico- of winstmarge over je verbruik wordt gerekend. Hiermee stimuleren wij jou, als klant, om slimmer met energie om te gaan.

Prijsopbouw bij NextEnergy