8/6/2022
Thuisbatterij

Geen energietransitie zonder thuisbatterijen

Een vogel vliegt boven een rustig meer met riet en bomen op de achtergrond onder een blauwe hemel.

In het buitenland zijn thuisbatterijen al langere tijd de norm. Zo wordt in Duitsland bij meer dan 90% van de zonnepaneel installaties ook een thuisbatterij verkocht. Experts zijn het eens dat dit ook in Nederland noodzakelijk is. Waarom zijn thuisbatterijen eigenlijk nodig, en waarom loopt Nederland dan toch mijlenver achter?

Onafhankelijk van het stroomnet

De meeste energie wordt geconsumeerd op momenten waarop er weinig zon schijnt, namelijk in de avonduren wanneer de meeste mensen thuis zijn. Slechts 30% van zelf opgewekte energie via zonnepanelen wordt gebruikt voor de eigen energiebehoefte. Omdat deze opgewekte wisselstroom direct verbruikt moet worden, wordt de overige 70% van de energie teruggeleverd naar het stroomnet. Zo wordt het stroomnet gebruikt als buffer voor ‘overtollige’ energie.

Met thuisbatterijen kan deze overtollige energie tijdelijk worden opgeslagen en verbruikt wanneer daar behoefte naar is. Op deze manier ben je grotendeels onafhankelijk van het net en gebruik je écht je eigen energie. Klinkt goed, maar waarom gebeurt dit dan nog maar zo weinig? Dat heeft alles te maken met de Nederlandse salderingsregel.

Zo werkt de salderingsregel

Om de installatie van zonnepanelen te stimuleren is de salderingsregel ingericht. Middels deze wet mogen consumenten die zelf energie opwekken (bijvoorbeeld met behulp van zonnepanelen), de opgewekte energie verrekenen met de verbruikte energie op jaarniveau. Als simpel rekenvoorbeeld, indien over een jaar 2000kWh wordt opgewekt en ook 2000kWh wordt verbruikt, dan betaalt de consument 0 euro.

In de praktijk brengt de salderingsregel de volgende voordelen voor de consument met zich mee:

Lagere uurprijs

De gemiddelde uurprijs voor opgewekte energie is lager dan de uurprijs van verbruikte energie. Het energienet kan de grote hoeveelheden energie niet goed aan waardoor de prijzen op deze uren naar beneden gaan (gemiddelde delta consumptie en productie ongeveer €0,05 per kWh).

Geen belasting betalen over opgewekte energie

Over opgewekte energie hoef je geen belasting (Energiebelasting & Opslag Duurzame Energie) te betalen. Voor geconsumeerde energie daarentegen moet je wel belasting (in 2024 naar verwachting €0,13 per kWh, inclusief BTW) betalen.

Vanaf 2025 wordt de salderingsregel afgebouwd. Daardoor zullen alle zonnepaneelhouders minder geld overhouden aan de opgewekte zonne-energie. Dit verlies kan gecompenseerd worden door thuisbatterijen die de opgewekte energie voor eigen gebruiken kunnen opslaan. De vraag naar thuisbatterijen zal door deze ontwikkeling flink gaan stijgen.

Het aanbrengen van zonnepanelen is financieel erg interessant mede dankzij de salderingsregel. Vanaf 2025 wordt deze regel echter afgebouwd en daardoor komt er naar verwachting een flinke toename in vraag naar thuisbatterijen om dat 'verlies' te compenseren.

Zonnepanelendragen zeker bij aan het bevorderen van de energietransitie — ze gevenNederlandse huishoudens toegang tot échte duurzame stroom. Hoewel desalderingsregel veel huishoudens heeft gestimuleerd om zonnepanelen teinstalleren, is het resultaat dat het stroomnet dagelijks vol zit met stroomdie op dat tijdstip geen kant op kan.

Het probleem en de oplossing

Het probleem is dus, even heel simpel uitgelegd, dat vraag en aanbod niet in balans zijn op het stroomnet. Wanneer er veel stroom wordt opgewekt, meestal in de (vroege) middag wanneer de zon schijnt, wordt er juist weinig verbruikt. Wanneer er veel wordt verbruikt, oftewel in de avond, is er juist minder stroom beschikbaar op het net omdat er minder wordt opgewekt.

Dus hoe brengen we het stroomnet weer in balans? Allereerst doen we dat met dynamische energieprijzen. Het idee dat je altijd een vaste prijs zou moeten betalen voor stroom vinden wij achterhaald. De daadwerkelijke waarde van stroom fluctueert namelijk de hele dag door. Als jij stroom verbruikt op momenten dat het net bomvol zit met goedkope stroom, dan moet jij daarvoor beloond worden met lagere prijzen.

Maar dynamische prijzen alleen zijn niet de oplossing. Het is natuurlijk niet voor heel Nederland mogelijk om altijd stroom te verbruiken tijdens dalmomenten. Het logische vervolg is daarom ook de thuisbatterij.

Een thuisbatterij doet namelijk wat je waarschijnlijk al verwacht: het laat jou stroom opslaan, en dat later verbruiken of terugleveren aan het net. Het is echter meer dan dat — de NextEnergy Gateway binnen de batterij transformeert het namelijk in een slim apparaat dat automatisch de beste momenten vindt om te op- en ontladen. Dat heeft de volgende voordelen:

Maak netto winst op stroom

Jouw batterij weet precies wat het beste moment is om te op- en ontladen om zo veel mogelijk rendement uit stroom te halen. Zit het stroomnet vol met goedkope stroom? Dan begint het automatisch op te laden. Wanneer het stroomnet later tijdens piekuren juist stroom nodig? Dan levert jouw batterij dat automatisch terug, met als resultaat netto winst. Meer weten over het rendement van een thuisbatterij? Lees hoe jij kan profiteren van de onbalansmarkt.

Balanceer het stroomnet

In Nederland stappen we massaal over op duurzamere, elektrische opties. Heel goed, maar ons stroomnet kan deze enorm groeiende vraag naar energie niet bijhouden. Door stroom af te nemen tijdens dalmomenten en terug te leveren tijdens piekuren help je dus ook nog eens het stroomnet in balans te houden. Dat is voor iedereen belangrijk, want als we op onze huidige koers doorgaan kan het zo zijn dat we over een paar jaar met reguliere stroomstoringen te maken krijgen tijdens piekuren.

Verbruik écht jouw eigen stroom

Wanneer zonnepanelen voor een huishouden stroom opwekken, moet die stroom vrijwel meteen verbruikt worden. Alles wat niet verbruikt wordt, gaat rechtstreeks naar het stroomnet. Met een thuisbatterij na je jouw opgewekte stroom wél opslaan, en dit verbruiken wanneer je het daadwerkelijk nodig hebt. Zo word je meer zelfvoorzienend en minder afhankelijk van het stroomnet.

Klaar voor de toekomst?

Bij NextEnergy is ons doel om de energietransitie in ieder huishouden een werkelijkheid te maken. Ben jij ook klaar voor de toekomst? Op onze overzichtspagina vind je de juiste thuisbatterij voor jou.