6/6/2022
Over NextEnergy

Next to the future - NextEnergy versus een traditionele leverancier

Nederland staat aan de vooravond van een radicale omslag van de proposities van energieleveranciers. Het is niet meer mogelijk om de ‘traditionele’ vaste prijzen aan te bieden vanwege de onvoorspelbaarheid van de markt. Daarnaast vraagt de weersafhankelijke energieproductie om een flexibele benadering. Energie is een schaars goed en daar moet je slim mee omgaan. In dit artikel leggen we je graag uit waarom je bij NextEnergy klaar bent voor de toekomst en direct bijdraagt aan de energierevolutie!

Terug in de tijd

Sinds 1 Juli 2004 is de energiemarkt geliberaliseerd. Dit betekent dat de Nederlandse overheid de energiemarkt heeft vrijgegeven. De consument kreeg daardoor keuzevrijheid ter bevordering van de concurrentie tussen energieleveranciers:

  • Energieleveranciers moesten zich meer inspannen om klanten te werven en te behouden;
  • Stimulering van de prijs-kwaliteit verhouding;
  • De (klanten)service verbeterde aanzienlijk.

Vooruitstrevende partijen kregen de kans om de altijd stevig gevestigde markt te betreden en 'traditionele' partijen werden genoodzaakt om de propositie te verbeteren.

De energiemarkt gaat in 2022 flink veranderen

Kijkend naar de huidige situatie is het zo goed als zeker dat we nu (anno 2022) voor een minstens zo grote verandering staan. Dit keer niet gericht op eerlijke concurrentie, maar op de type organisatie en de dringende noodzaak om te verduurzamen.

Een energiemaatschappij waarvan het verdienmodel gebaseerd is op het zoveel mogelijk verkopen van gas en energie is simpelweg niet meer van deze tijd.

Waarom een traditioneel verdienmodel niet meer werkt

De norm binnen de energiemarkt bestaat uit vaste prijscontracten. Energieleveranciers maken een inschatting van de prijsontwikkeling en voegen een winstmarge en een risicomarge toe. Dit model is alleen realistisch als de productie van energie afhankelijk is van fossiele brandstoffen met een ruime beschikbaarheid, zoals kolencentrales voor elektriciteit of gas uit Groningen. De huidige wereld ziet er anders uit. Voor de productie van elektriciteit zijn we afhankelijk geworden van onvoorspelbare natuurlijke bronnen (wind en zon) terwijl we voor gas steeds meer afhankelijk worden van het buitenland (zoals Rusland).

NextEnergy vs Traditionele energieleverancier

Grootste aantal zonnepanelen van Europa

Tegelijkertijd zijn we niet bewust dat er regelmatig een overschot is aan energie. Nederland heeft het grootste aantal zonnepanelen per huishouden van Europa, maar het energienet heeft niet de capaciteit om deze energiepieken op te vangen. Laat staan als er ook nog veel wind staat. Het net is namelijk nog altijd berekend op de constante productie van kolencentrales.

Bijna dagelijks is er een overschot aan energie wat niet benut wordt. In een tijd waarin energie schaars is mag dat voor zowel de consument zijn portemonnee als het behoud van de planeet niet meer gebeuren.

Maar wat is dan de oplossing? Het geschikt maken van het net voor de grote energiepieken gaat nog wel een aantal kostbare jaren duren. Het antwoord ligt in zelfvoorzienend zijn en bewustwording! In het buitenland wordt bijvoorbeeld allang op grote schaal gebruik gemaakt van batterijen. Deze slaan de energie op wanneer de prijzen laag zijn (of zelfs extra energie terug leveren) en apparaten worden op de batterij aangesloten wanneer de prijzen hoog zijn. Zo help je als consument direct mee aan het balanceren van het energienet en heb je controle over je energierekening.

Ter referentie, in Duitsland wordt bij meer dan 90% van de zonnepanelen ook een thuisbatterij verkocht. Door overheidsmaatregelen (met name de salderingsmaatregel) is de business voor batterijen in Nederland nog een stuk minder sterk.

Door de salderingsregel hoef je als consument geen belasting te betalen over de energie die je opwekt met je zonnepanelen, mits je dezelfde hoeveelheid aan het net teruglevert. Er is dus enerzijds geen motivatie bij de consument om het overbelaste net te balanceren en anderzijds hanteren traditionele energiemaatschappijen nog steeds een verdienmodel wat gericht is op het zoveel mogelijk verbruiken van gas en energie. Gelukkig is er een toekomstbestendig alternatief gericht op het betaalbaar houden van de energieprijzen en tegengaan van energieverspilling: dynamische contracten.

Next to the future

NextEnergy gaat de consumenten toegang geven tot deze "verspilde" energie en dat voor zeer lage prijzen. Dit is mogelijk middels dynamische contracten.

Het is tijd voor een nieuwe visie op energie, verdienen op basis van meer verbruik is wat ons betreft verleden tijd!

Binnen de grootzakelijke markt, bijvoorbeeld in de tuinbouw waar grote hoeveelheden energie nodig zijn om kassen te verhitten, zijn flexibele proposities al lange tijd een feit. Via een Warmte-krachtkoppeling (WKK) wordt gas ingekocht en omgezet in warmte voor het verhitten van de kas en elektriciteit dat wordt terugverkocht op het net. Hierbij wordt kritisch gekeken om het gas zo goedkoop mogelijk in te kopen en de elektriciteit weer zo duur mogelijk te verkopen.

Dynamische prijzen beschikbaar voor de consument

Natuurlijk is de grootzakelijke markt anders dan de consumentenmarkt, maar het is desondanks hoog tijd dat de consument de mogelijkheid krijgt om slim gebruik te maken van marktprijzen. Extra verbruik of opslag bij lage prijzen en extra terugleveren bij hoge prijzen. Nextenergy gaat helpen om dit zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Zo gaan wij ook een thuisbatterij aanbieden die kan worden opgeladen als de prijs laag is. Deze batterij kan mooi later op de dag gebruikt worden wanneer de prijzen hoger zijn. Uiteindelijk willen wij onze klanten ondersteunen om alle apparaten die flexibel inzetbaar zijn zo slim mogelijk te bedienen. Hierbij kan worden gedacht aan het voorverwarmen van warmtepompen of het opladen van de auto wanneer de prijs laag is.

Zo wordt jouw energierekening steeds lager en help je direct mee met het balanceren van het energienet. Dit is hard nodig voor het verduurzamen van de wereld. Wij zijn klaar voor de energierevolutie van 2022, doe jij mee?