Reserveringsbeleid NextBattery systeem

Allereerst bedankt voor het reserveren van een NextBattery systeem. Door het maken van deze reservering, geven wij jouw bestelling prioriteit zodra de batterijsystemen van de leverancier Lyv bij ons op voorraad komen.

1. Ingangsdatum

Jouw reservering wordt als geldig gezien wanneer (1) de reservering gemaakt is en (2) wij de reserveringsbetaling (€99,-) hebben ontvangen.

2. Bestelproces

Hoewel deze reservering jouw bestelling prioriteit geeft binnen jouw regio, is zij niet bindend voor de aankoop of bestelling van een batterij. Wanneer de reservering gedaan is, zullen wij contact met jou opnemen en meer informatie opvragen over jouw huis met betrekking tot het installeren van het batterijsysteem.

Vervolgens zal NextEnergy een officiële bestelling voor jouw batterijsysteem aanmaken en ontvang je de aankoopovereenkomst, die de aankoopprijs bevat, inclusief alle gekozen accessoires en diensten. Plus een schatting van alle toepasselijke belastingen, heffingen, transport- en leveringskosten, en alle andere relevante vergoedingen.

Als je er op basis van deze informatie voor kiest om de bestelling door te zetten, zullen wij het bedrag van de reserveringsbetaling (€99,-) aftrekken van het volledige aankoopbedrag. Tot het akkoord geven op de koopovereenkomst, kan de reservering op elk moment worden geannuleerd. Is dat het geval? Dan betalen wij jou het volledige bedrag van de reservering (€99,-) terug.

4. Erkenningen; niet overdraagbaar

Hierbij stellen we je graag op de hoogte dat jouw reserveringsbedrag (€99,-) niet in een escrow-regeling of trustfonds gehouden zal worden en dat we geen rente betalen over het vastgehouden bedrag. Jouw reservering is niet overdraagbaar of toewijsbaar aan een derde partij zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van NextEnergy.

5. Verplichtingen

Bij deze willen je graag bewust maken van het feit dat deze reserveringsovereenkomst geen verplichting voor ons, NextEnergy inhoudt, van een verkoop en/of levering van enige goederen of diensten. Totdat je akkoord bent gegaan met de aankoopovereenkomst van een NextBattery systeem, behouden wij ons het recht voor om jouw reservering op elk moment en om welke reden dan ook (en zonder vermelding van een dergelijke reden) te annuleren, zoals, maar niet beperkt tot, een embargo, oorlogsvoering, politieke instabiliteit of het niet bereiken van een kritisch aantal bestellingen. Na annulering van de reserveringsovereenkomst zullen wij het reserveringsbedrag (€99) terugbetalen.

Heb je verdere vragen? Neem dan gerust contact op via: vragen@nextenergy.nl

jouw bestelling

Product Name
Option 1
-
+
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
$0
Totaal
0
Alle kosten worden pas achteraf in rekening gebracht na een succesvolle installatie.
Bestellen